kallelse DÅK 2018dag o arbetsordning verksamhetsberättelse 2017 förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Skaraborg 2018anmälda ombud och övriga dåk 2018valberedningens förslag till DS mm