Från och med vecka 28 har expeditionen ny adress.

Silversköldsgatan 1, 53131 Lidköping