Motion om att inratta ett sport- och fritidsbibliotek Motion om fullmaktiges deltagande vid nationaldagsfirandet Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen Motion till kommunfullmaktige