Här är bilder från Vänsterpartiet Skaraborgs valrörelse har du bilder som du vill skall finnas med får du gärna sända dem till vansterpartiet.skaraborg@telia.com

Valet 2014