Här är bilder från Vänsterpartiet Skaraborgs valrörelse har du bilder som du vill skall finnas med får du gärna sända dem till [email protected]

Valet 2014