Vänsterpartiet Skaraborg

Uttalande angående nedmonteringen av vården i Skaraborg och sjukhuset i Lidköping

Uttalande angående nedmonteringen av vården i Skaraborg och sjukhuset i Lidköping

Vänsterpartiet ser allvarligt på situationen i vården i Skaraborg. Personalbrist, resursbrist och platsbrist beror på att det blågröna styret i regionen i många år kraftigt har underfinansierat vården, tvingat fram nedskärningar och kallat dem effektivisering. Det har heller inte getts något ekonomiskt utrymme för förbättrade arbetsvillkor och löneökningar för personalen, vilka dessutom fått större ansvar och högre arbetsbelastning. Vänsterpartiet har varje år påtalat bristerna i det blågröna styrets budget och varje år har vi helt andra budgetförslag där vi satsar på vården, i år med en miljard mer än de blågröna.

När de blågröna nu ska driva igenom sin snåla budget ligger det på sjukhusstyrelsen att genomföra besparingar. Våra politiker har inte fått några som helst underlag eller beslutsförslag och vet i nuläget inte vilka konkreta förslag som i slutändan kommer att läggas fram för styrelsen på kommande möten. Men vi vet att det krävs rejäla neddragningar för att den borgerliga budgeten ska hållas.

Vänsterpartiet är helt emot neddragningar i vården. Vi vill satsa på välfärden, inte rasera den. Vi kommer inte stillasittande se på när det blågröna styret demonterar ett mycket välfungerande sjukhus. Som oppositionsparti kommer vi kämpa på bred front för att vården ska säkras och att inte oåterkalleliga värden raseras.

Raserandet av vården, köp- och säljtänket kring sjuka människor och kvartalspolitiken fortsätter i regionen även denna mandatperiod. Politiska beslut får riktiga konsekvenser för riktiga människor.

Vänsterpartiet Skaraborg ser med hoppfullhet på den uppslutning som protesterna i Lidköping har. Vi hoppas att de styrande partierna ser, hör och förstår.

Jessica Thunander

Riksdagledamot, ordförande Vänsterpartiet Skaraborg

 

Gabryjel Blom

Ordförande Vänsterpartiet Skaraborg

 

Bille Karlsson

Ledamot regionfullmäktige, ledamot SkaS styrelse

 

Erik Kyrkander

Ledamot regionfullmäktige

 

Iowan Hedendahl

Ledamot Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Kopiera länk