Vänsterpartiet Skaraborg

Uttalande från V Skaraborgs DÅK (distriktsårskonferens)

Den gemensamma välfärdens viktigaste fråga är också Vänsterpartiets.

Kampen mot vinster i välfärden är viktig eftersom det är en strid om hur vi ska organisera vårt samhälle. Ska det vara medborgarnas behov och vilja som ska styra eller riskkapitalisters/ aktieägarnas jakt på vinster? Vi ser att en marknadsstyrd välfärd gynnar köpstarka områden medan landsorter och socioekonomiskt svagare områden avrustas.

För oss i Vänsterpartiet är frågan om en välfärd befriad från privata vinstintressen och under demokratiskt inflytande självklar. Barnens, de äldres och sjukvårdens behov måste gå få före riskkapitalisternas vinstintresse. Där penningens intressen styr försvinner förnuft och medmänsklighet. Mesta möjliga vård, skola och omsorg för pengarna i offentlig regi blir till minsta möjliga när vinster ska maximeras.

Välfärdsutredningen visar att personaltätheten och utbildningsnivåerna generellt är lägre i de verksamheter som ägs av riskkapitalbolagen. Med vinst som drivkraft förändras själva logiken enligt vilken vi har byggt upp välfärdstjänsterna i vårt samhälle. Den gemensamma och solidariskt finansierade välfärden är ett fundament i den svenska samhällsmodellen – ett grundläggande demokratiskt infrastrukturbygge.  Alla ska ha samma chans och rättigheter. Det är människors behov som ska styra välfärdens utveckling. Vi ska känna oss trygga med att alla barn ska få en bra skolgång och rättvisa betyg. Vi ska känna oss trygga att den som har behov av hälso- och sjukvård också får det, att det finns tillräckligt med personal som tar hand om våra äldre och våra förskolebarn.

Välfärdsutredningen visar med tydlighet att marknadsanpassning av välfärden leder till ojämlikt fördelad välfärd. Utbudet ökar där pengarna finns och inte där behoven finns. Med ökade marknadsinslag ökar också kostnaderna för byråkrati och kontroll. Pengar som skulle kunna gå till att trygga och utveckla vår gemensamt ägda och styrda välfärd.

Vi vet att vi har en majoritet av folket bakom oss när vi säger nej till vinster i hela välfärden, även inom hälso- och sjukvården. Vänsterpartiet ska se till att regeringen inte glömmer bort att väljarna vill att skattepengar ska gå till välfärden, inte till skatteparadis.

 

Vänsterpartiet Skaraborg

 

Kopiera länk