Kallelse till distriktets årskonferens 2017

 

Lördagen den 4/3 Axevalla FHSK

 

Lokalorganisationerna uppmanas, enligt följande ordning, utse ombud till årskonferensen: 1–10 medlemmar är ett ombud, 11-20 medlemmar är två ombud o s v. Antalet medlemmar enligt det centrala medlemsregistret 2016-12-02 enligt paragraf 61 i stadgarna utgör grund för beräkning av antalet ombud. Ombuden skall anmälas till distriktsexpeditionen senast den 20 februari.

 

En ersättare per partiförening betalar distriktet för. Övrigt deltagande står partiföreningen för. Det finns gott om platser denna gång.

 

Vi vill veta om det är någon av deltagarna som behöver specialkost, vi har enligt kongressbeslut vegetarisk kost. Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

 

Motioner till årskonferensen skall inlämnas till distriktsexpeditionen senast den

1 februari

 

Nomineringar inför årskonferensens val (se bifogad fil) skall vara valberedningen eller distriktsexpeditionen tillhanda senast den 1 februari.  Nomineringarna kan inlämnas till distriktsexpeditionen eller till någon i valberedningen.

Förslag till val av valberedning bereds av DS.

Nytt nominering till Vänsterpartiet Västra Götalands representantskap görs till valberedningen och valen genomförs på DÅK, vid fyllnadsval gör det av distriktsstyrelsen.

 

Valberedningen:

Ingmarie Torstensson skaraborg@vansterpartiet.se 0703821830 (sammankallande)

Carlos Bobadilla, carlos_bobadilla@hotmail.com 0704937639

Mattias Faleke mattias.faleke@live.se 0733863926

Hajrudin Abdihodzic, hajrudin.abdihodzic@gmail.com 0708113677

Britta Wänström britta_wanstrom@yahoo.se 0735249462

                                                                           

Närmare besked beträffande program mötestider, kommer att meddelas i samband med att dagordning och årsmöteshandlingarna skickas ut till de valda ombuden.

 

Mkh Skaraborgs distrikt/ Ingmarie Torstensson ombudsman