Vänsterpartiet Skaraborg

Distriktet Skaraborg håller årskonferens

Kallelse till distriktets årskonferens 2016

Lördagen den 27/2 Axevalla FHSK

 

Lokalorganisationerna uppmanas, enligt följande ordning, utse ombud till årskonferensen: 1-10 medlemmar är ett ombud, 11-20 medlemmar är två ombud o s v. Antalet medlemmar enligt det centrala medlemsregistret 2015-12-02 enligt paragraf 61 i stadgarna utgör grund för beräkning av antalet ombud. Ombuden skall anmälas till distriktsexpeditionen senast den 16 februari.

 

En ersättare per partiförening betalar distriktet för. Övrigt deltagande står partiföreningen för. Det finns gott om platser denna gång.

 

Vi vill veta om det är någon av deltagarna som behöver specialkost, vi har enligt kongressbeslut vegetariskt kost. Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

 

Motioner till årskonferensen skall inlämnas till distriktsexpeditionen senast den

8 februari

 

Nomineringar inför årskonferensens val (se bifogad fil) skall vara valberedningen eller distriktsexpeditionen tillhanda senast den 8 februari.  Nomineringarna kan inlämnas till distriktsexpeditionen eller till någon i valberedningen. Förslag till val av valberedning bereds av DS.

 

Valberedningen:

Emelie Olsson, [email protected]il.com 0703686876 (sammankallande)

Carlos Bobadilla, [email protected] 0704937639

Cristina Kvist, [email protected] 0708666019

Bo Eliasson Landström, [email protected] 0708694929

Hajrudin Abdihodzic, [email protected] 0708113677

                                                                           

Närmare besked beträffande program mötestider, kommer att meddelas i samband med att dagordning och årsmöteshandlingarna skickas ut till de valda ombuden.

 

 

Kopiera länk