Vänsterpartiet Skaraborg

Politisk sekreterare sökes VGregion

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen söker Politisk sekreterare för vikariatsanställning 2014
Västra Götaland är ett av de geografiskt största länen i Sverige. Med dryga en och en halv miljon invånare boende i 49 kommuner.
Västra Götalandsregionen omspänner med verksamheten länets invånare i uppdraget att svara för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Utöver det traditionella landstingsuppdraget är regionen också verksam med regionala utvecklingsfrågor. Regionen har cirka 50000 anställda medarbetare som driver verksamheten, den politiska styrningen sker via det folkvalda regionfullmäktige med 149 ledamöter.
Vänsterpartiet har 9 mandat i regionfullmäktige och ingår i den politiska ledningen för regionen tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi tar plats i regionstyrelsen och flertalet nämnder och styrelser. Verksamheten följs upp och analyseras kontinuerligt och vår politik prövas ständigt mot nya utmaningar. Till vår regionstyrelse – och fullmäktigegrupp söker vi nu en politisk sekreterare till ett vikariat för resterande del av året 2014.
Anställningen: Heltid 40 timmar i veckan till 2014-12-31,kvälls och helgtjänstgöring kan bli aktuell. Placeringsort är Vänersborg. Lön efter överenskommelse. Tillträde snarast.
Kvalifikationskrav : Utbildning på högskolenivå, erfarenhet och insikter om politiskt styrda organisationer inom kommunal.- eller landstingskommunal verksamhet. Du skall kunna analysera och dra slutsatser från utredningar och rapporter inom verksamhetsområdet. Du skall ha lätt att formulera dig i tal och skrift samt att skapa förtroendefulla relationer. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på samarbete och förmåga att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du delar vänsterpartiets värderingar.
Arbetsuppgifter: Självständigt ta fram olika typer av underlag som stöd till vänsterpartiets RS och RF grupp. Föreslå alternativa handlingsvägar för olika typer av ställningstaganden. Eftersom det är valår kommer en hel del arbetsuppgifter att påverkas av valrörelsen. Du kommer också att arbeta dagligen med budget- och ekonomifrågor samt också uppföljning av verksamheten.

Sista ansökningsdag 16 februari och din ansökan skickar du till :
[email protected] vgregion.se
Frågor besvaras av:
Sören Kviberg, gruppledare på telefon 0703083350
eller
Annette Ternstedt, ersättare i regionstyrelsen på telefon 0705887374
Välkommen med din ansökan.

Kopiera länk