Vänsterpartiet Skaraborg

Årskonferens

Kallelse till distriktets årskonferens 2014
Lördagen den 15:e mars
på Rantens hotell Falköping

Lokalorganisationerna uppmanas, enligt följande ordning, utse ombud till årskonferensen: 1-10 medlemmar är ett ombud, 11-20 medlemmar är två ombud o s v . Antalet medlemmar enligt det centrala medlemsregistret 2013-12-31 utgör grund för beräkning av antalet ombud. Ombuden skall anmälas till distriktsexpeditionen senast den 2 mars.

Motioner till årskonferensen skall inlämnas till distriktsexpeditionen senast den
14:e februari

Nomineringar inför årskonferensens val av ny distriktsstyre skall vara valberedningen eller distriktsexpeditionen tillhanda senast den
17:e februari. Nomineringarna kan inlämnas till distriktsexpeditionen eller till någon i valberedningen.

I valberedningen ingår
Christina Kvist 0510 – 547302 [email protected] (sammankallande)
Carlos Bobadilla 0500-794919, [email protected] ,
Lars-Göran Asp 070-3107651, [email protected]
Emelie Olsson 0703686876 [email protected]

Närmare besked beträffande program mötestider, kommer att meddelas i samband med att dagordning och årsmöteshandlingarna skickas ut till de valda ombuden.

Mkh Skaraborgs distrikt/ Ingmarie Torstensson

Kopiera länk