Aktiviteter

Träff om arbetsmarknadsfrågor i Skövde 23 mars!

christina-hoj-larsen[1]Till Vänsterpartiet Skaraborgs lokalorganisationer och distriktsstyrelsen

Inbjudan till distriktsträff om arbetsmarknadsfrågor

Lördagen den 23:e mars

På Scandic Billingen Hotell i Skövde

Hotellet ligger på Trädgårdsgatan inte långt från Recdecentrum

Distriktets fackligt – politiskt ansvariga har inbjudit riksdagsledamoten Christina Höj Larsen för en genomgång av hur distriktet på bästa sätt kan arbeta vidare med Vänsterpartiets pågående kampanj
”vi är människor och inte maskiner ”.

              Christina Höj Larsen är riksdagslemamot och ersättare i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utrikesutskottet

                 Program

               10.00 – 11.45 Christina Höj Larsen berättar om kampanjen och om Vänsterpartiets politik för att förbättrade arbetsvillkor och större trygghet i arbetslivet

                 11.45 – 12.45 Lunch på Hotellet

                 12.45 – 14.00 Diskussion och framtagande av förslag på om hur kampanjen skall bedrivas i inom Vänsterpartiet Skaraborg

                 14.00 Avslutning

               Det är viktigt att några från varje lokalförening deltar på denna träff men naturligtvis är alla hjärtligt välkomna !

               Anmälan till Bo Eliasson, 0510-22747.

VarmtVälkomna !

                 Distriktsstyrelsens fackligt politiskt ansvariga

Kopiera länk