Nyhet

Vänsterpartiet satsar på byggandet av hyresrätter i budgetmotionen i riksdagen!

Bostadsbristen är stor, framför allt bland unga. Därför satsar Vänsterpartiet tre miljarder på fler hyresrätter.

Idag saknar en kvarts miljon unga vuxna ett eget boende. Var fjärde person mellan 18-32 år bor hemma hos föräldrarna. Med bostadsbristen följer trångboddhet och otrygghet. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på en historiskt låg nivå.

– För att dagens unga ska kunna flytta hemifrån eller slippa bo på soffor och i källare måste bostadsbristen tas på allvar. Det finns politiska verktyg att ta till om den politiska viljan och ansvaret finns. Vi föreslår att ett långsiktigt substantiellt statligt investeringsstöd över tio år, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion ett statligt stöd för byggande av hyresrätter som har som målsättning att det byggs 20.000 hyresrätter årligen om fem år. Under innevarande budgetperiod når vi 15.000 hyresrätter om året. Detta är investeringar tänkta att lösa de långsiktiga behoven.

För att möta den akuta bostadsbristen avsätts ca 450 miljoner kronor av investeringsstödet till ombyggnation av befintliga lokaler till hyresrätter.

– Våra långsiktiga satsningar på att bygga fler hyresrätter får inte effekt med en gång och situationen för många unga är akut. Därför lägger vi också pengar på att bygga om t.ex. kontor till hyresrätter, säger Ulla Andersson.

– Det är skandal att bostadsbristen kunnat gå såhär långt, Det är många färre unga i dag som har en egen bostad än det var för 15 år sedan. Det krävs långsiktiga och rejäla investeringar för att komma tillrätta med problemen, och en hel del akuta åtgärder nu, säger Ulla Andersson.

Kopiera länk