Aktiviteter

Vänsterpartiets fackligt-politiska nätverk!

Efterlysning!

Vi söker dig som är vänsterpartist och samtidigt är aktiv i ett fackförbund. Vi behöver dig i partiets fackligt-politiska arbete. Du inbjuds att bli ansluten till vårt nätverk och den sändlista som vi nu uppdaterar. Du kan bli en viktig person i den kampanj om arbetsrätt som partiet nu påbörjar och som kommer pågå även under våren.

Så om du har ett fackligt uppdrag, hör av dig till oss! Enklast gör du det genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

I brevet bör följande uppgifter om dig finnas med:

Namn, E-postadress, Partiförening, Partidistrikt, Vilket fackförbund du tillhör.

Du bör även ange vilka fackliga uppdrag du har och på vilken nivå i organisationen: arbetsplats/klubb/sektion/regionalt (avdelning)/centralt (förbund).

Är du anställd av den fackliga organisationen vill vi även veta det.

När du gjort detta sätts du upp på den fackligt-politiska sändlistan. Därefter kommer även dina uppgifter i medlemsregistret att uppdateras.

Vänsterpartiet/partikansliet/organisationsenheten

Kopiera länk