Artikel

Uttalande vid Vänsterpartiets årskonferens 2012!

Nej till privata vinster inom svensk Hälso- och Sjukvård

Det pågår ett systemskifte i svensk Hälso- och sjukvård. Marknaden skall styra allt mer över människors tillgång till vård. Medborgaren förvandlas till kund.

Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet i Sverige som vill vända denna utveckling och konsekvent säger nej till privata vinster inom Hälso- och sjukvården.

Vänsterpartiet anser:

Att de privata vårdföretagens vinstjakt leder till ständiga försök till att pressa ned personalkostnaderna. Följden blir en sämre och stressigare arbetsmiljö, sämre arbetstider och allt mindre tid för den personliga omvårdnaden.

Att de privata vårdföretagen genom sin strävan att knyta till sig lönsamma vårdtagare styr sina etableringar till områden med hög medelinkomst, hög utbildningsnivå och gott hälsoläge. Vinnarna är de friska och välbeställda. Förlorarna är de svårt sjuka, de som har stora komplexa vårdbehov och som inte klarar att ta för sig.

Att konkurrerande vinstdrivna enheter gör det svårare att utveckla fungerande samverkan mellan olika specialiteter och ansvarsområden inom vårdsystemet s k vårdkedjor. Resultatet blir att vårdtagare med ett sammansatt vårdbehov får stora problem att hitta rätt i vården och få den vård de behöver.

Inom den offentligt drivna vården finns både möjligheter och en uttalad strävan att samordna insatser för dem som behöver insatser från olika delar av vårdsystemet.

Att det i takt med att vinstintressena släpps in i vården blir också allt svårare att följa principen om att de som är svårast sjuka och har de största behoven skall prioriteras framför dem som jämförelsevis är friska och resursstarka.

Att när privata vårdinrättningar ersätts, som nu med ett antal kronor per åtgärd, drivs vårdföretagen till att utföra mesta möjliga behandlingar s k prestationer på kortast möjliga tid. Konsekvensen blir att det förebyggande folkhälsoarbetet såsom kostrådgivning, alkoholrådgivning, fysiska aktivitetsprogram, läkemedelsgenomgång, kartläggning av riskmiljöer och skadeförebyggande arbete mm allt mer försvinner.

Vänsterpartiet Skaraborg

 

 

 

Kopiera länk