Artikel

Vänsterns HBTQ-nätverk bildades på kongressen i Uppsala.

 

I samband med Vänsterpartiets kongress i Uppsala bildades nätverket HBTQ-Vänstern. Nätverket är under uppbyggnad och vi behöver er hjälp med att sprida information och inhämtande av information. Ni kan läsa mer om nätverket på vår hemsida.

 

Det här skulle vi behöva er hjälp med:

  1. Länka till vår hemsida http://hbtq.vansterpartiet.se på er distriktshemsida och uppmana era partiföreningar att göra det samma.
  2. Vi skulle bli glada om ni sprider information om nätverket till era partiföreningar och medlemmar. Finns det intresse att starta upp ett lokalt HBTQ-Nätverk kan ni kontakta oss för hjälp och information.
  3. Kurs och uppstartshelg på Syninge kursgård den 9-10 juni. Inom kort kommer det att skickas ut en inbjudan till en helg på Syninge där nätverket ska samla Vänsterpartister från hela landet för att diskutera nätverkets uppbyggande och arbete i Vänsterpartiet. Men det kommer också vara en helg med fördjupningsstudier. Vi hoppas att våra distrikt skickar minst en person och att ni underlättar ekonomiskt för deltagande från de kamrater som så önskar. Partiföreningar och parlamentariska församlingar kan många gånger vara finansiärer. Mer om kursen och kostnader kommer att skickas till er. Men vi vore tacksamma om ni redan nu sprider information om denna helg.
  4. Skicka HBT-relaterade motioner till oss. Vi håller på att bygga upp en motionsbank på vår hemsida och vi behöver er hjälp med att fylla den. Så maila oss motioner som har lagts i era kommuner och i landstinget. Syftet är att det ska tjäna som en inspirationsbank för Vänsterpartister runt om i landet. Vi hoppas att ni också ska kunna inspireras av andras motioner.
  5. Informera oss aktiviteter så som pridefiranden och HBT-veckor etc.

 

Med vänlig hälsning,

Ledningsgruppen för HBTQ-Vänstern

Mailadress: [email protected]

Hemsidesadress: http://hbtq.vansterpartiet.se

Kopiera länk