Debatt

Korta tiden vid bomfällningarna på järnvägarna med plankorsningar!

Vänsterpartiet och regionen har målet att utveckla och öka kollektivresandet och då främst det spårburna resandet.
Vi har spårburen kollektivtrafik på järnvägar med plankorsningar och därmed bommar som fälls ned när tågen kommer och passerar.
Ett tydligt exempel på detta är Kinnekullebanan mellan Herrljunga och Gårdsjö/Hallsberg genom Skaraborg.
Sedan tågklarerarna togs bort lokalt av Banverket/Trafikverket på den omnämnda banan och centraliserades till Göteborg, så har bomfällningarna kopplade till signalsystemet på banan ändrats.
Ändringen är så att sträckan med signaler som ger grönt ljus är längre än tidigare och samtidigt fälls bommarna vid plankorsningarna längre fram framför tåget än tidigare.
Detta får flera negativa konsekvenser. Bland annat att väntetiderna vid bomfällningarna blir längre med bilköer, ökad tomgångskörning vid bomfällningar, risk för negativ inställning till tåget/tågen då det är långa väntetider vid bommarna samt lägre acceptans av spårburen kollektivtrafik.
Dessa problem kan studeras vid järnvägskorsningen vid kyrkan i Vara och vid järnvägskorsningarna i Lidköping och Mariestad med flera orter efter Kinnekullebanan.
Vid vissa stationer fälls bommarna bortom stationen innan tåget kommer in till stationen och resenärer ska gå av och på innan tåget åker iväg igen, vilket gör att bommarna är nere orimligt länge.
Något måste åtgärdas för bättre harmoni och miljö mellan trafikslagen, bilismen och tågtrafiken.
Är det ett tågklareringsproblem måste åtgärder för att förstärka klareringen ske. Går det att lösa med förbättrad och förändrad teknik, så det blir kortare tid mellan tåget och bomfällningarna längre fram på banan, så bör detta ske.
Det kan inte vara rimligt att det får fortgå så som det sker idag. Det kan starkt påverka negativt viljan att satsa ytterligare på trafik på Kinnekullebanan.
 
Vad behöver göras? Jo detta!
 
Att påverka Trafikverket så deras system för tågklarering förbättras och utvecklas i syfte att kraftigt minska väntetiderna vid bomfällningarna och att systemet med fördröjda bomfällningar avskaffas.
 
Att om det krävs för att uppnå ovanstående förslag anslå medel för att genomföra dessa förändringar praktiskt och ekonomiskt ihop med Trafikverket.

Kopiera länk