Artikel

Jonas Sjöstedt ny partiledare för Vänsterpartiet!

Jonas Sjöstedt ny partiledare för V!

Jonas Sjöstedt höll idag söndag sitt första tal som nyvald partiordförande när partiets kongress avslutades i Uppsala. Fokus låg på jämställdhetsfrågor, full sysselsättning och stärkt klimatpolitik.

Några utdrag ur talet:

– För oss handlar det både om rättvisa och om frigörelse att kvinnor och män ska ha lika ansvar för hem och barn och lika makt över samhällets utveckling. För oss är det outhärdligt att den farligaste personen i många kvinnors liv är den man som hon delar sin vardag med. Precis som vi kan avläsa klassamhället när vi ser oss omkring i dagens Sverige så kan vi se hur patriarkatets makt genomsyrar vårt samhälle. Vi ska vara det parti som konsekvent synliggör, visar sambanden och förändrar de ojämlika villkoren för kvinnor och män.

– Vi vill göra sysselsättningen till det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Så är det inte idag. Självklart kan en väl avvägd makroekonomisk politik klara såväl statsfinanser som inflation och samtidigt ha som mål att alla kommer i arbete. Utmärkande för klok politik är att den klarar av mer än en tanke åt gången. Idag är vi ensamma om att vilja modernisera de ekonomiska ramverken så att sysselsättningen sätts främst.

– Den svenska regeringen lovade inte en enda krona för klimatet under förhandlingarna i Durban. Däremot är de beredda att ställa upp med 100 miljarder av riksbankens pengar för att rädda euron och det krackelerande banksystemet i euroområdet. Om klimatet hade varit en bank så hade det varit räddat nu.

Efter talet sjöng kongressen internationalen och därefter skildes de 225 ombuden, alla som hjälpt till och åhörarna åt och spred ut sig över landet.

Hela talet finns här

Kopiera länk