Artikel

Motioner och nomineringar från Vänsterpartiet i Skaraborg till partikongressen i Uppsala!

På Vänsterpartiet distriktsstyrelsemöte i Götene den 29 september beslutades om nomineringar och motioner till Vänsterpartiets kongress 2012 i Uppsala 5 – 8 jnauari.

Vänsterpartiet Skaraborg nominerade Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson till nya partiledare med delat ledarskap. Avslår kongressen motionerna om delat ledarskap nomineras Jonas Sjöstedt till ny paritledare.

Ann-Carin Landström, Åsa Olsson och Martin Johansson nomineras till partistyreslen.

Bland motionerna till kongressen beslöt Vänsterpartiet i Skaraborg att ställa sig bakom motionen om delat ledarskap och motionen om ett tydligt utträdeskrav, ut ur EU.

Fler motioner som stöddes är:
Implementera feministperspektivet i samtliga partiets frågor och i hela partiprogrammet.
Att allt material som Vänsterpartiet beställer är tillverkat under justa villkor.
Fri tandvård till kroniskt sjuka.

Kopiera länk