Debatt

För höga direktörslöner i Västra Götalandsregionen!

Med anledning av anställningen av ny regiondirektör för Västra Götalandsregionen vill vi från distriktsstyrelsenstyrelsen i Skaraborg klargöra vår ståndpunkt i ärendet.

Den förra regiondirektören hade en redan otroligt hög lön om 140 000 SEK/mån plus pensionsavsättningar. Den nya direktören har fått en lön om häpnadsväckande170 000 SEK/mån plus pensionsavsättningar och därtill 3 miljoner vid en ev. uppsägning. 10 000 tals kronor/ mån mer än statsministern!
Vi vill härmed markera att vi tar fullt avstånd från denna lönesättning då vi anser att den strider mot allt vad vi som parti står för. Att i  dessa tider och med en Alliansregering som redan ökat klyftorna i samhället på ett oacceptabelt sätt, medverka till att ytterligare öka dessa klyftor och till på köpet inom offentlig sektor går inte att försvara. Lönesättningen har från ansvariga försvarats med att det är så ”marknaden” är. Så kan man kanske resonera om man är administratör.
Hur skall vi kunna möta våra väljare på gator och torg och med trovärdighet påstå att med vår politik så kommer klyftorna att minska i samhället?
Vi kan ju knappast förväntas säga, att med vår politik så vill vi minska klyftorna men vi förmår inte p.g.a. att marknaden inte fungerar så.
Härmed tar vi fullt avstånd från det inträffade i detta ärende och vill ställa krav på att partiets politik fortsättningsvis kommer att synas i de beslut som tas i Västra Götalandsregionen. I detta ärende hade det varit på sin plats med en protest mot den höga direktörslönen.

Distriktsstyrelsenstyrelsen för Vänsterpartiet Skaraborg.

Kopiera länk