Artikel

Inger Lilja, ordförande i Primärvårdsstyrelsen i Skaraborg!

Mornarna börjar alltid för tidigt för min smak så mitt yrkesval kan tyckas
en smula märkligt eftersom jag börjar 07:00. Annars trivs jag med mitt arbete som skötare. Tror att mitt yrkesval hade betydelse för valet av parti första gången jag röstade. Att träffa människor vars åsikter och tankar ingen lyssnade på berörde mig. Senare kom jag in i politiken via vänner. Fast samhällsintresset har nog alltid funnits.

Hur kan man kort beskriva Inger? Kanske nåt sånt här; kort, rund, god och glad. Heterosexuell och köttätare. Bor numera ensam. Trivs med det. Min närmsta familj består av tre vuxna barn och två barnbarn. Har tre äldre syskon som betyder mycket för mig även om vi inte umgås jämt.

Övertygelsen att alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och ekonomisk ställning är min viktigaste drivkraft i politiken och i vardagen. Jag tycker det är viktigt att man lever som man lär. Jag vill förändra samhället, det är därför jag är fritidspolitiker. Genom politiken träffar man människor som man aldrig skulle träffa eller prata med annars. Jag tror det är bra att lyssna på andra även om man inte håller med eller ens förstår deras åsikter.

När jag inte arbetar, ägnar mig åt politik, familj eller vänner, läser jag böcker. Romaner, biografi er, deckare och faktaböcker om historia roar mig. Att sticka är ett sätt att koppla av och rensa hjärnan. Sticka och samtidigt lyssna på en bok fungerar också. En och annan TV dokumentär, biobesök, teater eller musik förgyller också vardagen.

Jag månar mest om de med kroniska sjukdomar och de multisjuka äldre som borde prioriteras i primärvården. De skötersketeamen som fanns före vårdvalet behöver återigen byggas upp.

Fokus behöver också sättas på att jämställa vården dvs att ge kvinnor och män tillgång till vård med kvalitet på lika villkor. Genusperspektivet ska fi nnas med i samtliga verksamheter. Så är det inte riktigt idag. Jag ser det som min mission att driva på hastigheten i införandet. Primärvården Skaraborgs vision heter – Det självklara valet nu och i framtiden. Det gäller inte bara patienterna utan även personalen. Det ska vara det första valet att vilja arbeta i den offentliga primärvården.

 

 

 

Kopiera länk