Artikel

Vänsterpartiet i Götene överklagar val i fullmäktige!

Vänsterpartiet i Götene överklagar val i fullmäktige som de trycker strider mot kommunallagen. Ove Nordström (V) i Götene skriver så här på sin blogg:
”Nu har vi lämnat in en överklagan ang. kommunens beslut att återkalla alla valda platser i styrelser och nämnder. Den nya majoriteten i fullmäktige gjorde ju detta. Vi anser att man överskridit sina befogenheter och därmed brutit mot kommunallagens 4 kapitel 10§. Ironiskt nog så var det tydligen denna paragraf kommunen stödde sig på i sitt agerande.
Vi har som stöd en prejudicerande dom från Malung-Sälen där samma sak inträffade och där man kom fram till att den nya fullmäktigemajoriteten fortsatt hade majoritet i de styrelser och nämnder som redan var valda och därför var det olagligt av kommunen att återlkalla dessa. Precis samma förhållande som i Götene alltså. Vi hade dock ett möte med kommunalråden i onsdags för att visa dem denna dom och ge dem möjligheten att agera själva istället. De såg det tydligen inte på samma sätt som oss så i fredags lämnades vår överklagan in. Så det är väl hur som helst bra att saken nu får en prövning då oavsett vad förvaltningsdomstolen kommer fram till.”

EvaLena Öman och Ove Nordström båda V i Götene skriver: ”Som vi tolkar detta agerande har den nya majoritetengett GF, Götene Framtid, rätten att tillsätta ledamöter för nio av kommunfullmäktiges mandat. Vänsterpartiet har aldrig gett något annat parti mandat att förhandla åt oss och har inte ingått någon valteknisk samverkan inför kvällens val-”

Det har varit en turbulent tid under hösten och vintern i det politiska livet i Götene och detta går också att läsa om vidare på Ovens blogg!

Kopiera länk