Debatt

Nu behövs det en modernisering inom Vänsterpartiet!

Till Framtidskommissionen
För kännedom Vänsterpartiets verkställande utskott

Vänsterpartiet Skaraborgs och distriktsstyrelse har efter valet gjort en grundlig valanalys och samtidigt försökt hitta strategier för det framtida politiska arbetet.

De allra flesta medlemmar i vårt distrikt upplever Vänsterpartiets valresultat som ett bakslag. Samtidigt upplever man avsaknaden av en öppen och konkret diskussion kring hur Vänsterpartiet valrörelse var upplagd och fungerade. På begäran från de medlemmar som varit aktiva i valrörelsearbetet har distriktsstyrelsen samlat ihop och sammanställt de synpunkter som valarbetarna uttryckt angående de delar av valkampanjen som partiet centralt ansvarar för.  Följande har därvid framkommit:

En bred diskussion kring politiska prioriteringar, valbudskap och valslogans skall vara en del av partiets basarbete måste börja tidigt ute i lokalorganisationerna, Vid den centrala uppläggningen av valkampanjer och andra kampanjer måste det samtidigt, tidigt inhämtas synpunkter och förslag från distrikt och lokalorganisationer. Det gäller inte minst praktiska frågor som hör ihop med affischering, valmaterial etc. Själva framtagandet av valmaterial måste också ske tidigare än som varit vanligt inför de senaste valen. Det är viktigt att valmaterial att valarbetarna har tillgång till valmaterial i ett tidigt skede av valrörelsen.

I det här sammanhanget behöver marknadsförings och informationsfunktionen särskilt analyseras utifrån de olika förutsättningar som finns landet runt i alla lokalorganisationer och kommuner landet runt. T e x är det påfallande att allt fler lokalorganisationer väljer att ta fram eget valmaterial och lägga upp den egna valkampanjen utifrån de lokala förutsättningarna.  Storstadsperspektivet passar inte alltid så bra i många medelstora och små kommuner.

Ett mycket bra valmaterial i 2010 års valrörelse var masstidningen. Den var användbar överallt.

Vänsterpartiets huvudbudskap ”håll ihop” och ”vi vill ha väldens bästa välfärd utan vinstintressen” var inte precis några klara konkreta valbudskap som alla väljare lätt kunde ta till sig. Det märktes tydligt att väljarna trots förklaring inte visste riktigt vad de skulle tro. På något sätt har vi ibland en tendens att snubbla i vår iver att förnya och modernisera våra budskap och vårt sätt att föra ut politiken. 

Det rödgröna samarbetet blev tyvärr i mycket en medial show koncentrerad till Stockholm och till riksmedia. När media försökte hitta skillnader och sprickor inom den rödgröna samarbetet hamnade sådana frågor lätt i fokus där Vänsterpartiet har lite svårt att förklara vad partiet avser. Frågor som troligen redan från början var svårt att vinna några väljare på.  

Istället verkar det som vi stötte bort väljare vid flera tillfällen när vi i riksmedia tvingades stå upp och försvara eller förklara vår ståndpunkt i frågor som var lite mer marginella i valrörelsen. Samtidigt lyckades inte de rödgröna partierna inte föra ut de frågor som man hade bestämt att gå till val på. Valdebatten kom mest att handla om vem som är bäst att leda landet. Det fanns ingen strategi för att kunna återta initiativet till den politiska dagordningen.

Vår uppfattning är att det behöver göras en omfattande organisationsöversyn, där och nya grepp inte får vara främmande. Valarbetarna vittnar t e x om att det alltför ofta varit svårt att nå och få besked från ansvariga för olika centrala funktioner. 

Dessutom är erfarenheten från valrörelsen att det finns ett ifrågasättande av partiledningen inom breda grupper i väljarkåren som kan tänkas rösta på Vänsterpartiet. För att stärka ledarskapet, minska sårbarheten och möta framtidens krav behövs ett delat ledarskap.

Det är nu viktigare än någonsin att Vänsterpartiet inte glider med Socialdemokraterna in i den nya breda mitten i svensk politik. Med början från gräsrotsnivå borde vi nu, utifrån vårt partiprogram inför valet 2014, ta fram en genomtänkt och finslipad egen politik som kan attrahera breda väljargrupper ute i hela landet. Problemet är att vi själva uppfattar oss som det parti som har lösningen på framtidsfrågorna medan väljarna uppfattar som oss som gårdagens parti. Den svåra och spännande uppgiften blir nu att utarbeta en politik son har ett brett folkligt förtroende och samtidigt hålla fast vid våra grundläggande  ideologiska och politiska värderingar.  

För Vänsterpartiet Skaraborg

Åsa Heij Bengtegård och Lars-Göran Asp

Distriktsordföranden

Kopiera länk