Artikel

Information om minoritetsstyret i VGR!

(V) är i minoritetsstyre i Västra Götalandsregionen 

Det har självklart uppkommit en hel del frågor och funderingar från partikamrater ute i distrikten med anledning av den uppkomna situationen att vi nu ingår i ett minoritetsstyre med S och MP samt teknisk valsamverkan med Sjukvårdspartiet. Vi har suttit på åskådarplats fram till för en dryg vecka sen då vi bjöds in till samtal. Målet för Socialdemokraterna har varit att styra och under sex veckor har fokus legat på ett blocköverskridande styre S+Mp+C+Fp vilket skulle ge denna konstellation en majoritet i regionfullmäktige. I slutet på förra veckan bröt alla förhandlingar samman och vad vi lyckats lista ut är det framför allt centerpartiet och miljöpartiet som inte har kunnat enas kring ett antal centrala frågor.

När en blocköverskridande majoritet visade sig vara omöjligt att uppnå så gick S och Mp över i opposition. Vi började då diskutera vår roll i oppositionssamarbete. Ansvaret låg nu på den borgerliga alliansen att bilda majoritet samtidigt diskuteras olika alternativ att bryta det dödläge som fanns när det gällde att finna ett styre i regionen. I lördags på Representantskapets möte presenterades det aktuella läget och det svårigheter som fanns för att finna ett borgerligt alliansstyre. Repskapet gav då grönt ljus att föra diskussionen vidare med S och Mp i syfte att bilda ett minoritetsstyre. Dessa diskussioner fördes under helgen samtidigt som ett sista försök gjordes för att åter knyta C och Fp till sig för att bilda majoritet. Detta misslyckades.

Under måndagen formades ett mer tydligt rödgrönt alternativ som sedan testades igår på fullmäktige och fick då majoritet för att gå vidare. Sjukvårdspartiets roll i detta är att man är uppknutna till S i en valteknisk samverkan. Det finns alltså inte en politisk överenskommelse med Sjukvårdspartiet. Vänsterpartiets roll i detta är att vi tycker att vi har tagit det ansvar som vi bör göra som parti när det gäller att skapa förtroende och respekt för de 50.000 anställda och den breda verksamhet som allmänheten kommer i daglig kontakt med. Vi känner också att vi i dagsläget fått bra inflytande över det politiska underlaget och även bra representation i nämnder och styrelser även om detta ännu inte är klart. Nu arbetas det vidare både med den politiska överenskommelsen i dags läget finns bara en principöverenskommelse. Det jobbas också vidare på vilka positioner politisk vi kommer att nå framöver.

Det kommer att bli en stor utmaning att söka majoritet för budget men vi tror att det kommer att vara fullt möjligt. Det ställer också stora krav på våra kamrater ute i nämnder och styrelser och framför allt på dem som kommer att hamna på presidieuppdrag. Vi kommer att behöva stötta och peppa varandra för att hitta konstruktiva lösningar för att få fram vänsterpolitik. Alternativet till det vi nu står inför hade varit Alliansen som bildat minoritetstyre och som därmed hade kunna driva igenom långtgående privatiseringar med stöd av Sverigedemokraterna. Det ville vare sig Alliansens partier eller vi.

Vi återkommer så snart vi har mer information att ge er. Följ oss på facebook.com och på http://vastragotaland.vansterpartiet.se/

Sören Kviberg                                                  
Regionråd och gruppledare regionfullmäktige            
Västra Götalandsregionen

Annette Ternstedt
Ersättare regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen                               

Fredrik Bellino, ordförande                                      
Vänsterpartiet Västra Götaland

Elise Norberg Pilhem, vice ordförande
Vänsterpartiet Västra Götaland

Kopiera länk