Artikel

Vänsterpartiet Skaraborgs valutvärdering!

Valutvärdering  från  Vänsterpartiet Skaraborg med följande fakta som föreligger i dagsläget, 20101001.

 Riksdagsvalet:

År Riket   Skaraborg     Röster
             
1982 5.1 (-0.4) 3.2     5808
1985 5.1 0 3.3 (+0.1)   5965
1988 5.3 (+0.2) 3.5 (+0.2)   6150
1991 4.8 (-0.5) 4.4 (+0.9)   7662
1994 6.0 (+1.2) 6.0 (+1.6)   10427
1998 10.8 (+4.8) 10.0 (+4.0)   15245
2002 8.4 (-2.4) 6.7 (-3.3)   10070
2006 5.9 (-2.6) 5.2 (-1.5)   8064
2010 5.6 (-0,3) 4,9 (-0,3)   8223

Vänsterpartiet har i riksdagsvalet både på riks- och valkretsnivå fått det sämsta valresultatet sedan 1991, ( i % men inte i röster). Konsekvenserna av detta innebar att Vänsterpartiet i Skaraborg förlorade sitt riksdagsmandat ( utjämningsmandat).

I  kommunvalet i Skaraborg är det totala antalet mandat oförändrat  (28 mandat).

Vi förlorade två mandat ( Tidaholm (-1), Skövde(-1) ) men vann två mandat,(Götene (+1), Mariestad (+1). Vänsterpartiet ställde upp i 13 kommuner ( en fler jmf med 2006). Ingen kommunlista i Grästorp och Gullspång. Den procentuella röstfördelningen skiljer sig i kommunvalet. Vi gick framåt i sex kommuner ( +0,2 – + 1,7). Oförändrat i  två kommuner. Tillbaka i fem kommuner ( -0,1 – -1,8 ).

  1994   1998   2002   2006   2010  
Falköping 7.1 4 (-) 9.6 5 6.6 4 4.4 2 4 2
Essunga 4.1 2 (+1) 2.5 1 3.3 1 3.5 1 3,4 1
Grästorp 0.7   1.3   0.9   0.8   1  
Gullspång 4.9 2 (+1) 9.0 4 4.6 2 1.3   0,9  
Götene 4.9 2 (+1) 7.9 3 5.9 2 2.6 1 4,3 2
Hjo 0.8   1.6   6.9 2 3.9 1 3,9 1
Karlsborg 0.4   1.2   0.8   0.8   1,6  
Lidköping 12.0 6 (+2) 13.5 7 11.3 6 8.0 4 6,2 4
Mariestad 12.6 6 (+2) 15.0 7 8.2 4 10.3 5 11,5 6
Skara 3.2 1 (-) 7.7 3 7.5 3 4.6 2 4,6 2
Skövde 4.9 3 (+1) 8.3 5 7.1 4 5.5 4 4,9 3
Tibro 0.5   8.3 3 4.6 2 2.6 1 3,5 1
Tidaholm 5.2 2 (-) 8.3 3 8.2 3 7.0 3 6,1 2
Töreboda 4.1 2 (+1) 9.4 4 7.3 3 5.7 2 5,9 2
Vara 2.7 1 (+1) 6.9 3 5.5 3 4.7 2 5,5 2
                     
Tot:   31 (+10)   48 (+17)   39 (-9)   28 (-11) 28 0

 Regionvalet:

 Vänsterpartiet i Västra Götaland minskade från 6,4 till 6,1 %  ( från 10 mandat till 9 mandat ).

Vänsterpartiet i Skaraborg behöll sitt enda mandat i regionfullmäktige.

Den procentuella röstfördelningen ändrade från 5,2 till 4,8 %.

Totalt så kommer förändringarna i kommunerna och regionen påverka oss negativt i from av minskat partistöd. Hur mycket vet vi ännu inte.

Trots färre och äldre valarbetare har deltagit i valrörelsen jämfört med tidigare val, har valarbetet i alla dess delar fungerat mycket väl. De som har jobbat har kompenserat det lägre antalet valarbetare med att anstränga sig mycket hårt. Detta fungerar i ett val men kommer inte hålla i längden. Rekryteringen av nya medlemmar och nya valarbetare måste förbättras inför nästa val.

De övre namnen på riksdagslistan och regionlistan, Egon Frid, Ann-Carin Landström och Claes –Göran Borg respektive Inger Lilja har med stort engagemang jobbat oförtrutet i hela valkampanjen. Samarbetet med Ung Vänster har fungerat bra. Vi har hjälpts åt med att hålla reda på och närvara på olika skolpresentationer och skoldebatter. Men vi  har även här märkt att Ung Vänster haft färre valarbetare, att det varit svårare att få stöd från Ung Vänster på förbundsnivå, jämfört med tidigare val. Detta har medfört att vi har missat vissa skoldebatter och skolpresentationer pga att det inte funnits tillräckligt med personliga resurser.

I Skaraborg finns massiv dominans av borgerlig massmedia vilket påverkar en skev fördelning när det gäller den politiska debatten.  Borgerliga politiker med stöd av professionella skrivare har vräkt ut debatt- och insändarartiklar. Vi har försökt så långt det går att skriva debatt- och insändarartiklar men de sista veckorna var det mycket svårt att få in dessa. Utrymmet på debattsidorna blev mycket trångt. Vi fick en känsla av borgerliga debattörer hade företräde. 

En tidig reflektion av valrörelsen var att vänsterpartiet fick jobba mycket i motvind. Vi fick ett ökat mediautrymme med anledning av det rödgröna samarbetet, alla uppgörelser men effekten av detta märktes inte i opinionsmätningar. Vi låg stilla under lång tid. En negativ debatt i form av att vänsterpartiet framställdes av media som en belastning, att vi inte tog ansvar, vänsterpartiet var d opålitliga. Alliansen använde och förstärkte denna bild. Ett tag under valrörelsen så lyckades vi delvis vända lite denna negativa bildbeskrivning men de sista två veckorna återkom den igen och vi lyckades ej vända detta.

Det är för tidigt att göra djupare valanalyser. Flera lokalföreningar kommer de närmaste veckorna att ha medlemsmöten för att diskutera. Vänsterpartiet i Skaraborg har diskuterat valresultatet vid ett möte den 30/9 och är överens om att det måste till en längre tids reflektion och analys över valresultatet. Denna analys måste tillåta att man lyfter på alla stenar och att det förs en framåtriktad kritisk diskussion kring dessa frågor. Frågor som måste lyftas är:

q       hur kan vi bryta den nedåtgående trenden sedan 1998

q       olika orsaker till den rödgröna förlusten – från en opinionsövertag på närmare +10 % till ett underläge på 6-8 s,

q       förnyelse av ledarskapet i vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ett mycket traditionellt ledarskap som inte stämmer överens med hur ledarskap formas i samhället. Detta traditionella ledarskap syntes särskilt i denna valrörelse. Mycket fokus riktades på en person vilket gjordes oss mycket sårbart. Det var alldeles för lätt för alliansen och den borgerliga pressen 

q       Sverigedemokraternas framgång. Använde vi fel metoder i den politiska debatten? Bidrog vi till att de blev martyrer? Varför röstade så många människor på dem?  Hur för vi den politiska debatten framöver så att de inte får samma framgångar som i Belgien, Danmark, Schweiz, Holland

q       Vilket språk använder vi? Förstår människor vårat budskap? Borde vi inte nu börja granska och diskutera om vissa kategoriska teser som partiet hållit fast vid inte behöver omformuleras, så att vi i vår politik får en starkare anknytning till människors vardagliga livssituation ?

q       Lärdomar och erfarenheter från de valområden  där Vänsterpartiet vara framgångsrikt ?

Vi är positiva till att en rikskonferens anordnas utifrån dessa reflektioner men det viktigt att denna föregås av en omfattande debatt i distrikt och lokalorganisationer. Det behövs kanske ingen extra partikongress men däremot  behövs nästa partikongress tidigareläggas och bli en uppföljning av en rikskonferens och ett avstamp för nästa valrörelse.

(Detta är distriktsstyrelsens första valutvärdering från ett möte den 30 september 2010 i Tibro och en vidare analys kommer att ske den 13 november på en utbildnings- och distriktkonferens på Vara Folkhögskola.)

Kopiera länk