Artikel

Högre kvalitet i förskolan!

Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen

 

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka 25 000 personer, och i förskolan ökar barngrupperna. 
Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya resurser för att höja förskolans kvalitet. Det gör vi i stället för att sänka skatterna.

• Vi sätter upp ett mål om max 5 barn per anställd i förskolan. Vi föreslår en kvalitetssatsning om 1 miljard kronor med start 2011 för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft.

• Vi vill stimulera kommunerna till att öka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid och avsätter 200 miljoner kronor från 2011 för detta. Vi är också beredda att se över lagstiftningen på detta område.

• Vi vill förstärka principen om syskonförtur.

Om utrymme ges vill vi ta fortsatta steg för att förbättra förskolan. Dessa förslag är reformambitioner som beror på om ett varaktigt reformutrymme faktiskt uppstår.

• Vi vill stärka kvalitetssatsningen med ytterligare 500 miljoner kronor om året, till 1,5 miljarder kronor per år.

• Vi vill införa rätt till 30 timmars förskola i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga i alla kommuner.
Vår bedömning är att vi kan nå målet om max 5 barn per anställd i förskolan år 2014 om ekonomin är fortsatt god och om staten och kommunerna delar på kostnaderna.

Sammanlagt innebär dessa förslag och reformambitioner satsningar på förskolan om 7 950 miljoner kronor under perioden 2011 – 2014.

Kopiera länk