Övrigt

Feministisk plattform antagen!

femprog1[1]

Feminismen är en av världens största demokratirörelse. Vänsterpartiet är en del av denna rörelse i kampen för kvinnors rätt till sina kroppar och sin sexualitet, till makt och inflytande över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. På fredagen antog Vänsterpartiet en ny feministisk plattform. Beslutet fattades av partistyrelsen efter många och långa diskussioner i hela partiet.

Läs hela den Feministiska plattformen här!

Kopiera länk