Övrigt

Vänsterpartiet prioriterar välfärden!

ullabudget2[1]

– Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd, och att göra det utan vinstintressen, sa Ulla Andersson i dagens budgetdebatt.

– Vi behöver ge varje barn de bästa tänkbara förutsättningarna att utvecklas. Vi behöver en sån kvalitet i äldreomsorgen att var och en av oss kan se fram mot ålderns höst utan oro. För det behöver vi prioriterar fler anställda framför skattesänkningar.

Vänsterpartiet kommer lyfta frågan om privatiseringar i valrörelsen. Ulla Andersson tog upp det också i debatten.

– Du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några företagsekonomiska intressen, utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska kunna veta att apoteket du går till inte försöker sälja på dig den medicin de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de du möter inte är där för att tjäna pengar på dig utan de är där för din skull.

– Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det sätt att tänka regeringen har etablerat, där misstänksamhet mot den som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi behöver bygga samhället på förtroende mellan människor, sa Ulla Andersson.

Kopiera länk