Övrigt

Kunskap i centrum! Nytt utbildningspolitiskt program.

rossamove[1]

När Vänsterpartiet presenterar ett nytt utbildningspolitiskt program är det rätten till kunskap och utvärdering som står i centrum.
– Dagens skola lyckas inte ge alla elever samma förutsättningar att nå målen. Det fria skolvalet, kommunaliseringen och etableringen av fristående skolor har försämrat skolans förmåga att kompensera för elevernas olika förutsättningar, säger Rossana Dinamarca.

– Vi har blivit tydligare i betygsfrågan samtidigt som vi håller fast vid att betygen inte ska vara huvudinstrumentet för kunskapskontroll. Dessa ska snarare vara ett kvitto till eleven på att skolan fullföljt sitt uppdrag gentemot eleven och ska ges vid avslutad utbildning, vilket betyder att första betyget ska ges när man slutar nian.

– Vill vi stärka utvecklingssamtalen och styra upp formerna för dessa. Det ska inte vara upp till varje lärare att lägga upp utvecklingssamtalen lite som man vill, säger Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Andra nya förslag är att stärka arbetslösas och föräldraledigas barns rätt till fritidshem på samma sätt som gäller för förskolan. Barn till arbetslösa och föräldrar ska dessutom ha rätt till förskola minst 30 tim/vecka. Vi vill lagstifta om rätten till ”nattis” för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Vänsterpartiet vill också, enligt det nya utbildningspolitiska programmet, förbjuda vinst i fristående skolor och öka det statliga ansvaret för skolan.

Kopiera länk