Övrigt

Grunden för vår utrikespolitik är solidariteten!

hans-linde2[1]Den rödgröna arbetsgruppen för en rättvis och hållbar värld presenterar idag en rödgrön politik för Sveriges bilaterala relationer med omvärlden. Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet deltar idag i den utrikespolitiska debatten i riksdagen. Då presenteras också denna rödgröna utrikespolitiska överenskommelsen.
Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari 2010 lade de rödgröna partiledarna och språkrören fram en överenskommelse om säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen kommer under våren 2010 att återkomma med fler besked på de utrikespolitiska och migrationspolitiska områdena.

Den rödgröna arbetsgruppen för en rättvis och hållbar värld presenterar idag en rödgrön politik för Sveriges bilaterala relationer med omvärlden. Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet deltar idag i den utrikespolitiska debatten i riksdagen. Då presenteras också denna rödgröna utrikespolitiska överenskommelsen.
Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari 2010 lade de rödgröna partiledarna och språkrören fram en överenskommelse om säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen kommer under våren 2010 att återkomma med fler besked på de utrikespolitiska och migrationspolitiska områdena.

En rättvis och hållbar värld är möjlig. Vår rödgröna utrikespolitik syftar till att utrota fattigdomen, bygga en säkrare och tryggare värld, främja demokrati, jämställdhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland och bidra till en hållbar utveckling.
Förenta Nationerna är vår viktigaste arena för internationellt samarbete.

EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem. Vi rödgröna är fast beslutna om att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra.

Det är sju månader till nästa riksdagsval. Alternativen i svensk politik blir allt tydligare. Det krävs ett nytt svenskt engagemang för fred, folkrätt, nedrustning, rättvisa och klimat. En rödgrön utrikespolitik kommer att göra skillnad.

Läs hela överenskommelsen här!

Kopiera länk