Artikel

Julbrev till Vänstern i Skaraborg!

Vill önska en God Jul och gott Rött år till alla
Hoppas att regeringen i valet 2010 kommer att falla
Vila upp er och ha ett riktigt Gott Nytt År
Arbete för solidaritet och rättvisa vi kommer att få
Låt julens fredsbudskap också klimatet gälla
Och att fler nu till vänstern vill sig sälla!

Vi lever i en orolig tid på många sätt och vis. Det är med stor oro som vi kan ta del av de fruktansvärda beslut som alliansregeringen genomdriver, nu senast igen inom sjukförsäkringen. Tänk att behöva riskera fyra år till med denna högerregering. Risken finns även att riksdagen om ett år kan innebära en riksdag som kan ha inslag av rasistiska och odemokratiska värderingar. Bara dessa tankar bör ge oss energi och kraft att mobilisera oss för det kommande valåret.

Det är med stor oro vi kan följa klimatmötet i Köpenhamn. Utifrån de stora förväntningarna på konkreta resultat och reella förändringar, för att minska koldioxidutsläppen, som är svåruppnåeliga, trots att det borde finnas politiskt utrymmer för detta, så ser resultatet ut att bli magert med fortsatt stor oro för klimatet och global orättvisa. Vi känner nog också samma oro att de stora förväntningarna på att minska den globala uppvärmningen, för att hindra glaciärer och polarnas isar att smälta, som viktiga exempel, kommer att finnas kvar även efter COP15. Det är också med stor oro vi ser den hårda konfrontativa hållningen från polisens sida mot demonstranterna, samt att när så många vill demonstrera för klimatförändringar och global rättvisa så sker det ändå med inslag av våld som förminskar det goda syftet.

En oro kan vi även känna politiskt då vi från Vänsterpartiets sida med stora förhoppningar gick in i det rödgröna samarbetet inför riksdagsvalet 2010, men i nuläget står stadigt men för lågt i opinionen. Vänstervinden måste återfå ny styrka. Det är denna styrka vi måste orka samla ihop inför valet 2010. Alla som sympatiserade med vänstern tidigare och var för ett närmare samarbete och att vi var en kraft att räkna med i realpolitiken måste få känna och se att nu är vi närmare att påverka politiken än någonsin. Detta måste vi få ut i valrörelsen 2010. Vänstern påverkar reellt den eventuellt kommande regeringspolitiken inom många områden. Vänstern gör skillnad och med större stöd kan vi göra ännu större skillnad. Vänstern är viktigt och i många avseenden nödvändig för en ökad jämlikhet, en ökad rättvisa, ett solidariskt samhälle. Den generella välfärden, en aktiv social bostadspolitik, en stark A-kassa, en värdig socialförsäkring, bara några exempel där vi är med och påverkar för en radikal och vänsterinriktad politik.

Oron vi känner hoppas jag kan vändas till en motivation till fortsatt kamp för allas lika värde, solidaritet och rättvisa, en god generell välfärd utan vinstintresse i vården, en social bostadspolitik, en energi- och klimatpolitik som ger ett hållbart samhälle, lokalt som globalt, en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och där folk inte profiterar på varandra och tror att en ohämmad konsumtion är lösningen på allt.

Det är jobbigt men oerhört spännande och många gånger inspirerande att få vara er representant i riksdagen. Jag vill tack för ert stöd och att ni hör av er och ger mig stöd i mitt uppdrag. Jag vill också tacka för ert förtroende att låta mig företräda er i valrörelsen till riksdagsvalet 2010. Det ska bli en stor utmaning och verkligen inspirerande att få göra en valrörelse som riksdagsledamot och de fördelar som detta innebär i form av tid och möjligheter att var på gator och torg och på möten med väljare och er i partiföreningarna. Vi är på alla nivåer i Vänsterpartiet värda en framgång i kommande val och att vår politik når ut till väljarna då folkflertalet gynnas på alla sätt av vänsterpartiets rödgröna politik!

En fridfull jul och ett rött 2010 till er alla.
Egon Frid

Kopiera länk