Vänsterpartiet Skaraborg

Till Vänsterpartiet Skaraborgs lokalorganisationer och medlemmar

Snart står valet 2010 för dörren. Det betyder b l a att distriktets valberedning måste påbörja arbetet med att ta fram förslag till Vänsterpartiet Skaraborgs riksdags och regionlistor. Listorna skall slutligen fastställas på en valkonferens i Skara den 21 november.

Lokalorganisationer och medlemmar uppmanas att så snart som möjligt inkomma med nomineringar till dessa två listor.
Kom ihåg att nominera både kvinnor och män. Det går bra att lämna in enskilda namn , hela listor eller delar av listor. Vem som helst kan naturligtvis nominera vem som helst av distriktets medlemmar, oberoende av vilken lokalorganisation vederbörande tillhör.Nomineringarna kan lämnas till
Sammankallande i valberedningen Ewa Hamberg [email protected]
Telefon 0515-801 54, 0730-3411065
eller till distriktsexpeditionen [email protected]
Telefon 0510-22747

Nomineringarna skall vara valberedningen till handa allra senast den 25:e september.

Kopiera länk