Vänsterpartiet Skaraborg

Ett gott vårtecken – vänsterns årskonferens.

I går höll vänstern i Skaraborg sin årskonferens i Falköping och gästades av Elise Norberg Pilhem, partistyrelseledamot och distriktsordföranden i vänstern i Göteborg. Årskonferenser är alltid ett gott vårtecken och inget undantag i år. Ett gott vårtecken är också den framtidstro och optimism som präglar vänstern inför de kommande valen till EU-parlamentet 7 juni 2009 och riksdagen 2010. Elises talade om att vänsterns uppgift är att åstadkomma förändring och ett politiskt alternativ där välfärd, rättvisa och solidaritet är självklara delar. Det pågående samarbetet, som sker i de fem gemensamma grupperna, kommer att mynna ut i en gemensam regeringsplattform för att vinna valet 2010. Vänsterns politik kommer att bli tydlig för väljarna genom ett eget valmanifest som ska beslutas på kongressen nästa vår. Det röd-gröna regeringsalternativet med vänstern som en naturlig och viktig del, där kompromisser är nödvändiga ska inte ses som det samma att vänsterns politik kompromissas bort. Vänsterns politik kommer istället att bli än mer viktiga att föra ut och vara alternativet till girighetens politik som regeringen står för.

Välfärden måste försvaras och utvecklas. Det är i välfärdssektorn vi riskerar att få se den största krisen de närmaste åren. Det krävs 14 miljarder i tillskott till kommunerna för att hålla kvar sysselsättningen på nuvarande nivå. Vi har tidigare föreslagit satsningar som innebär att man satsar på nya jobb inom välfärden. Nu ser vi istället hur pengarna knappt ens räcker till för att behålla de förskollärare, vårdbiträden och lärare som finns idag.
Regeringen har genomfört stora skattesänkningar istället för att satsa på välfärden. Det är ett vägval som kommer att innebära att krisen fördjupas, och att välfärden urholkas ytterligare under nästa år. Socialbidragen beräknas också öka med upp till fem miljarder nästa år.
Det är en logisk följd av att man jagat ut människor ur a-kassan och sjukförsäkringen. Nu hotas jobben i välfärden genom regeringens kortsiktiga jakt på sjuka och arbetslösa. Vänsterpartiet föreslår istället att man skjuter till de pengar kommunerna behöver för att upprätthålla sin viktiga verksamhet. Vägvalet mellan skattesänkningar eller satsningar på jobb och välfärd är mer avgörande än någonsin idag.

Kopiera länk